Home

Ashamaa.!!

Waajjira Abbaa Alangaa Aanaa Sigimoo

Haawaasa kenyaa kallattii Hundaanuu Tajaajilun Haaqa Ummata Kenya Mirkanessuuf Ni Hojjenna.

Baga gara websaayitii ofiiseelawaa Waajjira Abbaa Alangaa Aanaa Sigimooti nagayaan dhuftan!

Mana hojii abbaa alangaa aanaa sigiimoo

Latest from the Blog

Codes

civil code pdf…. civil procedure code pdf … criminal and procedure code pdf…

Sanduqa kana Kessaatti email kessan galchudhaan yoo galmoftan barruleen nutii maxxansinuu hundaa email kessaniin isinif ergina,

2 thoughts on “Home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started