Design a site like this with WordPress.com
Get started

Home

Ashamaa.!!

Waajjira Abbaa Alangaa Aanaa Sigimoo

Haawaasa kenyaa kallattii Hundaanuu Tajaajilun Haaqa Ummata Kenya Mirkanessuuf Ni Hojjenna.

Baga gara websaayitii ofiiseelawaa Waajjira Abbaa Alangaa Aanaa Sigimooti nagayaan dhuftan!

Mana hojii abbaa alangaa aanaa sigiimoo

Latest from the Blog

Oduu gammachiisaa

@@@Baga gammaddan baga gammanne@@@@Dhamaatii keenya waggaa guutuutiif beekkamtii nuuf kennameef hojjattoonnii fi Abbootiin alangaa waajjira keenyaa hundi baga gammaddan, baga gammanne,gamaggama raawwii hojii bara 2014 guyyaa 17/11/2014_18/11/2014tti wajjirraaleen abbaa alangaa aanaalee godina jimmaa guyyaa lamaaf gaggeessaa ture irratti wajjiirri keenye raawwii hojii bara kanaatiin sadarkaa 1ffaa bahuun geebaa fi waraqaan beekkamtii kennamuun nu gammachiiseera.beekkamtiin kun…

Sanduqa kana Kessaatti email kessan galchudhaan yoo galmoftan barruleen nutii maxxansinuu hundaa email kessaniin isinif ergina,

2 thoughts on “Home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s